loader image
Przejdź do treści

Wielkimi krokami zbliżamy się do rocznicy założenia #INVESTNATURE. Ostatnie pół roku to czas intensywnej pracy oraz nauki pod kątem zmieniających się ustawy, w tym Ustawy 10H, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu oraz projekcie zmian w ustawie OOŚ.

Z najważniejszych projektów jakie realizujemy w ostatnim czasie:

1. Procedujemy dwa postępowania w woj. dolnośląskim oraz pomorskim w zakresie odstępstwa od zakazu budowy obiektów budowlanych i instalacji na składowisku odpadów w kontekście realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej na byłym składowisku odpadów – projekt we współpracy z firmą SGS Piotr Skuza Marcin Barczyk

2. Rozpoczęliśmy monitoringi chiropterofauny 🦇 oraz ornitofauny 🦅 dla inwestycji dot. budowy farmy wiatrowej w województwie lubuskim (dwie inwestycje), warmińsko- mazurskim (jedna inwestycja);

3. Złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji po środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dot. budowy farmy wiatrowej:
woj. lubuskie- 79 MW, 
woj. lubelskie – 96 MW, 
woj. lubuskie – 171 MW,
otrzymaliśmy zakresy raportu i kontynuujemy dalsze prace.

4. Procedujemy kilkanaście inwestycji w zakresie wydania decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej ☀ z czego największa liczy 130 MW. Realizujemy powyższe zlecenia w następujących województwach: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, wamińsko- mazurskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim

Uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej w woj. wamińsko- mazurskim (20 MW)

5. Realizujemy projekt uzyskania decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej w woj. dolnośląskim. 🛣 Zakres prac dot. wykonania inwentaryzacji przyrodniczej wszystkich grup, KIP oraz Raportu OOŚ.

6. Wykonujemy projekty dotyczące budowy zakładu produkcji nawozów organicznych 🌿 oraz biogazowni rolnicznych w woj. lubelskim oraz wielkopolskim

7. Wykonaliśmy 24 opracowania screeningu środowiskowo – przyrodniczego pod kątem możliwości realizacji inwestycji OZE, w tym biogazowni, farm wiatrowych, magazynów energii oraz farm fotowoltaicznych.

8. Zrealizowaliśmy 11 szczegółowych analiz krajobrazowych dot. budowy farmy fotowoltaicznej,

9. Odebraliśmy liczne telefony i emaile dot. pomocy w realizacji projektów i udzielenia niezależnej odpowiedzi do Karty informacyjnej przedsięwzięcia lub Raportu OOŚ.

10. Wykonujemy liczne niezależne inwentaryzacje przyrodnicze m.in pod kątem zmiany SUiKZP, do Raportu OOŚ.

11. Podjęliśmy współprace z Kacper Budnik w zakresie szczegółowych analiz i inwentaryzacji z powietrza.

Dziękuję w swoim imieniu jak również współpracowników za kontakt i zaufanie. Szczególnie cieszy fakt, że efekty naszej pracy widoczne są gołym okiem w Państwa projektach, a Państwa dobre zdanie przekłada się na przychylne referencje

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Podsumowanie półrocza 2023

Formularz kontaktowy

Napisz do nas