loader image
Przejdź do treści

Podsumowanie roku

Koniec roku był dla nas niezwykle intensywny i obfity w projekty. Ostatnie dwa miesiące pozwoliły na dopisanie do naszego portfolio licznych projektów środowiskowych m.in

✔ Karta Informacyjna przedsięwzięcia dla przyszłej budowy farmy fotowoltaicznej do 200 MW w woj. łódzkim
✔ Karta Informacyjna przedsięwzięcia dla przyszłej budowy farmy fotowoltaicznej do 74 MW w woj. zachodniopomorskim
✔ Karta Informacyjna przedsięwzięcia dla przyszłej budowy farmy fotowoltaicznej do 5,5 MW w woj. mazowieckie
✔ Karta Informacyjna przedsięwzięcia dla przyszłej budowy farmy wiatrowej do 74 MW w woj. lubuskim
✔ Karta Informacyjna przedsięwzięcia dla przyszłej budowy farmy fotowoltaicznej do 20 MW w woj. lubelskim (decyzja środowiskowa w 3 miesiące !!!)
✔ Karta Informacyjna przedsięwzięcia dla przyszłej budowy biogazowni do 2 MW w woj. lubelskim
✔ Raport oceny oddziaływania na środowisko dla farmy fotowoltaicznej w woj. do 1,5 MW  mazowieckim 
✔ Raport oceny oddziaływania na środowisko dla farmy fotowoltaicznej w woj. do 19 MW warmińsko- mazurskie 
✔ Screening środowiskowo- przyrodniczy z elementami analizy społecznej dla przyszłej budowy farmy wiatrowej w woj. lubuskim;
✔ Screening środowiskowo- przyrodniczy z elementami analizy społecznej dla przyszłej budowy farmy wiatrowej i fotowoltaicznej w woj. dolnośląskim;
✔ Screening środowiskowo- przyrodniczy z elementami analizy społecznej dla przyszłej budowy farmy fotowoltaicznej w woj. łódzkim;
✔ Szczegółowa analiza krajobrazowa wraz z wizualizacjami oraz nalotami dronem dla inwestycji w woj. małopolskiem
✔ Szczegółowa analiza krajobrazowa wraz z wizualizacjami oraz nalotami dronem dla inwestycji w woj. łódzkim
✔ Screening środowiskowo – przyrodniczy z elementami analizy społecznej dla inwestycji dot. budowy farmy wiatrowej woj. lubelskie;
✔ Uzupełnienie KIP (niezależne) – na podstawie badań przyrodniczych i środowiskowych, po którym uzyskaliśmy DŚ, woj. lubuskie.

Ponadto poza inwestycjami OZE wykonaliśmy:

✔ Kartę Informacyjną przedsięwzięcia dla przyszłej budowy linii kolejowej w woj. pomorskim.
✔ Wykonaliśmy szkolenia z oprogramowania QGIS na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym dla pracowników jednostek administracyjnych oraz podmiotów Skarbu Państwa.

Przed nami w najbliższym czasie liczne projekty OZE, w tym raporty OOŚ dot. budowy farm fotowoltaicznych oraz projekty wiatrowe. W dalszym ciągu przeprowadzamy szkolenia z zakresu QGIS. oraz wykonujemy naloty dronem (BSP).

LinkedIn

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Podsumowanie roku

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Podsumowanie roku

Formularz kontaktowy

Napisz do nas