loader image
Przejdź do treści

Analiza migotania cienia

Analiza migotania cienia to jedna z kluczowych, szczegółowych analiz podczas przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w kontekście realizacji inwestycji dot. budowy farm wiatrowych.

Efekt migotania cienia powstaje w momencie poruszania się łopat turbiny wiatrowej za pomocą rotora. Każda z łopat turbiny wiatrowej rzuca cień na tereny i budowle znajdujące się w sąsiedztwie. Efekt ten uwidoczniony jest najbardziej w godzinach wczesnoporonnych i późnowieczorowych kiedy to słońce znajduje się nisko horyzontu.

 

Efekt migotania cienia

Jakość życia człowieka

Efekt migotania cienia może mieć realny wpływ na jakość życia człowieka. Dzięki przeprowadzonym symulacją istnieje możliwość wprowadzenia szeregu działań minimalizujących ten efekt co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu na życie człowieka.

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Analiza migotania cienia

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Analiza migotania cienia

Formularz kontaktowy

Napisz do nas