loader image
Przejdź do treści

INVESTNATURE

Skuteczne inwestycje
w środowisku

INVESTNATURE to efekt zainteresowania zagadnieniami ochrony środowiska i przyrody w kontekście rozwoju gospodarczego. Bogate doświadczenie przy realizacji projektów inwestycyjnych pozwala na sprawną obsługę procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Bezpiecznie przeprowadzimy Cię przez meandry administracyjne.

Poznaj zakres naszych

Usług

ETAPY

Uzyskania decyzji środowskowej z INVESTNATURE

Etap 0
Wizja środowiskowo -
przyrodnicza
Wizje w terenie, wskazanie zagrożeń przyrodniczych i środowiskowych oraz określenie działań zapobiegawczych (minimalizacje)
Etap 1
Wspólne ustalenie
celów
Wspólna dyskusja na temat wskazanych zagrożeń. Ustalenie zakresu realizacji inwestycji uwzględniając minimalizacje
Etap 2
Wniosek o 
wydanie DŚ
Wstępna inwentaryzacja przyrodnicza oraz przygotowanie KIP
wraz z załącznikami
Etap 3
DŚ lub ROOŚ
Konsultacje z urzędem oraz organami opiniującymi inwestycję, udzielenie odpowiedzi na pytania oraz uzyskanie DŚ lub ROOŚ
Etap 3.1
ROOŚ
Pełna inwestycja przyrodnicza, uwzględnienie warunków oraz sporządzenie dokumentacji
wraz z załącznikami
Etap 4
Wydanie DŚ oraz omówienie zapisów DŚ.

Odnawialne źródła energii

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji OZE

 
 
Farmy fotowoltaiczne
Farma fotowoltaiczna służy do pozyskiwania energii elektrycznej w sposób odnawialny za pomocą energii promieniowania słonecznego przy pomocy ogniw fotowoltaicznych (zjawisko konwersji fotowoltaicznej).
wind-power-1-svgrepo-com
Farmy wiatrowe
Elektrownia wiatrowa to instalacja odnawialnego źródła energii, składającą się z części budowlanej stanowiącej budowlę w rozumieniu prawa budowlanego oraz urządzeń technicznych, w tym elementów technicznych, w której energia elektryczna jest wytwarzana z energii wiatru.
Biogazowanie
Celem funkcjonowania biogazowni rolniczej jest przede wszystkim redukcja emisji metanu i utylizacja odpadów, a równocześnie produkcja biogazu.

Do tego procesu wykorzystywane są zarówno biodegradowalne odpady i produkty uboczne z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, a także biomasa z celowych upraw rolniczych.
battery-medium-svgrepo-com
Magazyny Energii
Instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

O warunkach zabudowy

Przygotujemy dla Państwa kompleksową dokumentację w zakresie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Co nas wyróżnia?

Doświadczenie

Skuteczność

Konkurencyjność

Terminowość

Wsparcie

Zapraszamy do realizacji projektów na terenie całej Polski

Projekty realizujemy

Na terenie całej Polski

W ramach usług INVESTNATURE przygotowujemy dokumentacje w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokumentację przygotowujemy dla inwestycji liniowych(m.in. koleje, drogi, gazociągi), powierzchniowych (m.in. farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, biogazownie, biometanownie) oraz punktowych 

(m.in. farmy wiatrowe). Realizujemy projekty na terenie całego kraju. Nasz zespół pracowników oraz współpracowników wykona dla Państwa szczegółowe wizje przyrodnicze, inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze, a także wnioski o wydanie DŚ w każdym zakątku Polski.

Zobacz zrealizowane

Projekty

Zapraszamy do współpracy

Dane kontaktowe

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Investnature.pl – Skuteczne inwestycje w środowisku

Formularz kontaktowy

Napisz do nas