loader image
Przejdź do treści

Monitoring i nadzory przyrodnicze

W ramach Raportu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji dot. min. budowy elektrowni wiatrowych niezbędnym jest wykonanie rocznego monitoringu przedrealizacyjnego chiropterofauny oraz ornitofauny.

Celem monitoringu przedrealizacyjnego jest sformułowanie prognozy oddziaływania projektu budowy farmy wiatrowej na populacje ptaków i nietoperzy.

Przeprowadzanie

Oceny oddziaływania na chiropterofaunę

Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania na chiropterofaunę w kontekście budowy farmy wiatrowej uwzględniane są następujące zagadnienia:

 • typy interakcji między nietoperzami a elektrowniami wiatrowymi,
 • natężenie śmiertelności nietoperzy w kolizjach z wiatrakami,
 • spektrum gatunkowe ofiar i kolizyjność poszczególnych gatunków,
 • wpływ parametrów technicznych farmy i wirnika na kolizje,
 • wpływ siedliska i krajobrazu na kolizje nietoperzy z wiatrakami,
 • przyczyny śmiertelności i czynniki kształtujące jej zmienność w czasie,

Ocena oddziaływania
na awifaunę

Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania na awifaunę w kontekście budowy farmy wiatrowej uwzględniane są następujące zagadnienia:

 • przegląd oddziaływań,
 • śmiertelność w wyniku kolizji,
 • zmiany wzorców wykorzystania terenu,
 • efekt bariery,
 • bezpośrednia utrata siedlisk,
 • fragmentacja i przekształcenia siedlisk,

Nadzory przyrodnicze realizowane są podczas trwania procesu budowy inwestycji. Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego uwarunkowane jest zapisami w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem nadzoru jest kontrola postępu prac budowlanych oraz wsparcie merytoryczne w kontekście realizowanych prac w celu ochrony fauny i flory znajdującej się w granicach inwestycji. Osobą przeprowadzającą nadzór przyrodniczy jest specjalista ds. ochrony przyrody.

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Monitoring i nadzory przyrodnicze

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Monitoring i nadzory przyrodnicze

Formularz kontaktowy

Napisz do nas