loader image
Przejdź do treści

Screening środowiskowo-przyrodniczy

Screening przyrodniczo- środowiskowy to wstępna ocena szans, możliwości i ewentualnych zagrożeń wynikających z realizacji planowanej inwestycji na wskazanym terenie. Opracowanie to nie jest obligatoryjne w przypadku uzyskiwania decyzji środowiskowej, ale zdecydowanie jest zalecane.

Co zawiera screening przyrodniczo - środowiskowy

Screening przyrodniczo- środowiskowy zawiera m.in:

  • wyniki wstępnej wizji w terenie wykonanej przez specjalistę zoologa oraz pozyskane niezbędne dane w zakresie poszczególnych gatunków zwierząt;
  • wyniki analiz środowiskowych, w tym inskumulowane oddziaływania, lokalizacja na tle form ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych, lokalizacja na tle złóż kopalin 
  • i terenów, obszarów górniczych, sieć hydrologiczna, zagrożenie powodziowe, występowanie zabytków i stanowisk archeologicznych […];
  • wynik analiz społecznych w tym inkonflikty społeczne, analizę Mpzp/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowania prawne.

Wyniki screeningu środowiskowo-przyrodniczego

Wyniki screeningu przyrodniczo – środowiskowego mają znaczący wpływ już na początkowym etapie projektowania inwestycji. Przed złożeniem dokumentacji 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jesteśmy 

w stanie przewidzieć wszelkie zagrożenia jakie możemy napotkać podczas realizacji inwestycji oraz jesteśmy w stanie zaproponować działania minimalizujące odpowiadające inwestycji na danym terenie.


Przy stosunkowo niskim koszcie opracowania, uzyskane dane w znaczący sposób pozwolą na przyspieszenie sporządzenia kompletnego wniosku 

o wydanie DŚU.

 

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Screening środowiskowo-przyrodniczy

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Screening środowiskowo-przyrodniczy

Formularz kontaktowy

Napisz do nas