loader image
Przejdź do treści

Odstępstwo od zakazu budowy obiektów budowlanych na składowiskach odpadów w okresie 50 lat od ich zamknięcia

Szanowni Państwo,

zwróciliśmy się do Ministerstwo Klimatu i Środowiska z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie odstępstwa od zakazu budowy obiektów budowlanych na składowiskach odpadów w okresie 50 lat od ich zamknięcia.

Przepis § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów przewiduje możliwość skrócenia 50-letniego okresu w każdym przypadku, tzn. niezależnie od tego, czy decyzja o zamknięciu składowiska odpadów została wydana na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, czy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Tryb skrócenia tego okresu powinien być w obydwu przypadkach taki sam.

Skoro przepis rozporządzenia umożliwia zmianę (skrócenie okres 50 lat), to stanowi samodzielną podstawę do przeprowadzeni postępowania administracyjnego i wydania rozstrzygnięcia. Przepis ten (ani żaden inny) nie wskazuje jednak organu właściwego w sprawie. 💡 💡

Część organów wydaje decyzje skracające 50-letni zakaz budowy. Takie decyzje są wydane m. in. w województwie śląskim i zachodniopomorskim.
W rezultacie, na terenach zamkniętych składowisk powstają farmy fotowoltaiczne (np. w Ustroniu Morskim i Katowicach). Niestety zdarzają się województwa odmawiające wszczęcia postępowania ze względu na brak informacji co do Organu prowadzącego postępowanie w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

Opisany problem ma istotne znaczenie praktyczne tak dla inwestorów planujących zmianę zagospodarowania terenu składowisk, jak i dla organów administracji wydających decyzje z zakresu gospodarki odpadami. Ukształtowana praktyka wskazuje na całkowicie odmienną interpretację przepisów w różnych województwach, co nie sprzyja stałości prawa i w sposób nieuprawniony różnicuje sytuację prawną inwestorów, zależnie od miejsca położenia składowiska odpadów.

LinkedIn

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Odstępstwo od zakazu budowy obiektów budowlanych na składowiskach odpadów w okresie 50 lat od ich zamknięcia

Formularz kontaktowy

Napisz do nas