loader image
Przejdź do treści

Odstępstwo od zakazu budowy obiektów budowlanych na składowiskach odpadów w okresie 50 lat od ich zamknięcia

Szanowni Państwo,

zwróciliśmy się do Ministerstwo Klimatu i Środowiska z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie odstępstwa od zakazu budowy obiektów budowlanych na składowiskach odpadów w okresie 50 lat od ich zamknięcia.

Przepis § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów przewiduje możliwość skrócenia 50-letniego okresu w każdym przypadku, tzn. niezależnie od tego, czy decyzja o zamknięciu składowiska odpadów została wydana na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, czy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Tryb skrócenia tego okresu powinien być w obydwu przypadkach taki sam.

Skoro przepis rozporządzenia umożliwia zmianę (skrócenie okres 50 lat), to stanowi samodzielną podstawę do przeprowadzeni postępowania administracyjnego i wydania rozstrzygnięcia. Przepis ten (ani żaden inny) nie wskazuje jednak organu właściwego w sprawie. 💡 💡

Część organów wydaje decyzje skracające 50-letni zakaz budowy. Takie decyzje są wydane m. in. w województwie śląskim i zachodniopomorskim.
W rezultacie, na terenach zamkniętych składowisk powstają farmy fotowoltaiczne (np. w Ustroniu Morskim i Katowicach). Niestety zdarzają się województwa odmawiające wszczęcia postępowania ze względu na brak informacji co do Organu prowadzącego postępowanie w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

Opisany problem ma istotne znaczenie praktyczne tak dla inwestorów planujących zmianę zagospodarowania terenu składowisk, jak i dla organów administracji wydających decyzje z zakresu gospodarki odpadami. Ukształtowana praktyka wskazuje na całkowicie odmienną interpretację przepisów w różnych województwach, co nie sprzyja stałości prawa i w sposób nieuprawniony różnicuje sytuację prawną inwestorów, zależnie od miejsca położenia składowiska odpadów.

LinkedIn

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Odstępstwo od zakazu budowy obiektów budowlanych na składowiskach odpadów w okresie 50 lat od ich zamknięcia

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Odstępstwo od zakazu budowy obiektów budowlanych na składowiskach odpadów w okresie 50 lat od ich zamknięcia

Formularz kontaktowy

Napisz do nas