loader image
Przejdź do treści

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Szczegóły projektu

Rodzaj inwestycji: budowa farmy fotowoltaicznej

Powierzchnia planowanej inwestycji: 1,5 ha

Lokalizacja: województwo mazowieckie, powiat przysuski

Dokumentacja: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą w terenie oraz szczegółową analizą krajobrazową

Przygotowanie

Raportu OOŚ

Celem projektu było przygotowanie Raportu OOŚ wraz z inwentaryzacją przyrodniczą w terenie.

W ramach opracowania przygotowano szczegółowy Raport OOŚ uzupełniony o wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz o wykonanie szczegółowej analizy krajobrazowej. 

Zdjęcia poglądowe

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Formularz kontaktowy

Napisz do nas