loader image
Przejdź do treści

Szczegółowa analiza krajobrazowa

Szczegóły projektu

Rodzaj inwestycji: budowa farmy fotowoltaicznej

Moc instalacji: do 130 MW

Lokalizacja: województwo łódzkie

Dokumentacja: szczegółowa analiza krajobrazowa wraz z nalotami dronem, analizą widoczności oraz wizualizacjami

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Dot. przebudowy farmy wiatrowej

Celem projektu było wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz
z niezbędnymi załącznikami.

W ramach projektu wykonano rozszerzoną Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami dla przyszłej inwestycji dot. przebudowy farmy wiatrowej.

Zdjęcia poglądowe

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Szczegółowa analiza krajobrazowa

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Szczegółowa analiza krajobrazowa

Formularz kontaktowy

Napisz do nas