loader image
Przejdź do treści

Podsumowanie 2023 r.

Szanowni Państwo,

początek Nowego Roku to w INVESTNATURE czas podsumowań i analiz zrealizowanych projektów.

Na wstępie serdecznie dziękuje za Państwa obecność, rozmowy na temat rozwoju inwestycji w Kraju, a także za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni. Każdy Państwa projekt to wyzwanie, ale również przyjemność z możliwości dołożenia naszej środowiskowej cegiełki. Wkładamy wiele pracy, ale również serca w realizację projektów, tak aby pogodzić Państwa plany inwestycyjne z ochroną środowiska i przyrody.

Rok 2023 to również rok wielkich zmian w branży ochrony środowiska w zakresie aktów prawnych m.in:
➖ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
➖ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).
➖ Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.).
➖ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2023 r. w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej (Dz. U. poz. 2230).

Rok 2023 kończymy bardzo dobrym wynikiem uzyskania 12 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o których regularnie informowaliśmy, oto one:
➖ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW w województwie podlaskim
➖ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW w województwie wielkopolskim
➖ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 130 MW w województwie łódzkim
➖ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW w województwie mazowieckim
➖ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW w województwie łódzkim
➖ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW w województwie mazowieckim
➖ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW w województwie dolnośląskim
➖ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW w województwie łódzkim
➖ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW w województwie mazowieckim
➖ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW w województwie warmińsko- mazurskim
➖ Budowa biogazowni rolniczej I o mocy do 3 MW, w województwie wielkopolskim.
➖ Budowa biogazowni rolniczej II o mocy do 3 MW, w województwie wielkopolskim.

Głównym wyznacznikiem rozwoju naszej firmy jest dywersyfikacja inwestycji. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie pomóc Państwu na wielu płaszczyznach inwestycyjnych.
W 2023 realizowaliśmy projekty w zakresie:
➖ budowy farm wiatrowych,
➖ budowy farm fotowoltaicznych,
➖ budowy biogazowni rolniczych,
➖ budowy biogazowni przemysłowych,
➖ przebudowy/ rozbudowy drogi wojewódzkiej,
➖ budowy linii kolejowej,
➖ budowy inwestycji turystycznych (kolejki linowej),
➖ budowy linii produkcyjnej w zakładzie przemysłowym,
➖ ekspertyz środowiskowych.


WIATR 🍃

Rok 2023 obfitował w rozpoczęcie realizacji licznych projektów wiatrowych za sprawią zmiany tzw. Ustawy 10H.
Wraz z zespołem specjalistów przyrodników wykonaliśmy kilkadziesiąt screeningów środowiskowo – przyrodniczych pod kątem możliwości realizacji inwestycji wiatrowych, wskazując na szanse powodzenia inwestycji, możliwości realizacji oraz zagrożenia i ewentualne ryzyka, które mogą pojawić się na etapie decyzji środowiskowej. Wyniki screeningu stanowią mocne podwaliny dalszej realizacji projektu.
Dzięki takiej dokumentacji jesteście Państwo przygotowani na każdą ewentualność w projekcie, nie będąc zaskoczonym ewentualnymi wyzwaniami środowiskowo – przyrodniczymi.
W minionym roku rozpoczęliśmy realizacji monitoringów awifauny oraz chiropterofauny wraz z inwentaryzacją pozostałych grup zwierząt dla przyszłych farm wiatrowych planowanych w województwie lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubelskim, warmińsko- mazurskim – łącznie 11 projektów.

Złożyliśmy pełną dokumentację do wydania decyzji środowiskowej wraz z Raportem OOŚ dla farm wiatrowych, których badania zostały zrealizowane w 2021 i 2022 r. Czekamy na uzyskanie decyzji środowiskowej.

W ramach realizacji projektów wiatrowych wykonaliśmy liczne analizy akustyczne, analizy migotania cienia oraz analizy krajobrazowe wraz z wizualizacjami.
Podpisane umowy i zamówienia na 2024 r. wskazują, iż nabierzemy jeszcze większego wiatru w żagle dzięki inwestycją… WIATROWYM. 🙂

BIOGAZ 🌽
Istotną realizacją w 2023 r. za sprawą nowelizacji ustawy i rozporządzenia były również inwestycje biogazowe. Obecnie realizujemy kilkanaście inwestycji biogazowych, z czego dwie uzyskały już decyzję środowiskową.
Co ważne, niemożliwe istnieje! Biogazownia 3 MW uzyskała decyzje środowiskową wyłącznie na podstawie KIP. Odpowiednie przygotowanie KIP uwzględniające wszelkie aspekty środowiskowo – przyrodnicze spotkało się z aprobatą Organów prowadzących postępowanie jak i Opiniujących.
Istotną kwestią realizacji inwestycji biogazowych jest dostosowanie inwestycji do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, a także zaproponowanie konkretnych, a co ważne trafnych działań minimalizujących.

PV I MAGAZYNY ENERGII🌞
Farmy fotowoltaiczne wraz z magazynami energii lub same magazyny energii to zbiór inwestycji najbardziej popularnych w naszej działalności od tych dużych (obecnie procedujemy 78 MW) po mniejsze i całkiem małe. Tylko w styczniu i lutym oddamy naszym Inwestorom 9 gotowych dokumentacji do uzyskania DŚ, o wyniku procedowania oczywiście będziemy na bieżąco informować!

We współpracy z SGS realizujemy projekty dot. budowy farm PV na byłych, zrekultywowanych składowiskach odpadów.

DROGA 🛣
W 2023 r. rozpoczęliśmy realizację projektu rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej o łącznej długości niespełna 30 km na Dolnym Śląsku. Realizacja inwestycji wiążę się m.in z koniecznością wykonania szczegółowych badań przyrodniczych wszystkich grup zwierząt oraz botaniki w zakresie rozszerzonym. W ramach inwestycji wykonujemy również pełen pakiet analiz środowiskowych. Liczymy, że rok 2024/2025 przyniesie oczekiwaną decyzję środowiskową.
Rozpoczynamy również realizacji projektu budowy obwodnicy miasta w woj. śląskim.

TURYSTYKA 🏔
Kolejnym szalenie ciekawym projektem było wykonanie opracowania dla inwestycji dot. budowy kolejki linowej.

KOLEJ🚃
W ramach dalszych prac przygotowaliśmy kompleksowe opracowanie dokumentacji środowiskowej dla inwestycji dot. budowy linii kolejowej w województwie pomorskim. Istotnym jest fakt, iż inwestycja w 70% dotyczyła realizacji zupełnie nowego odcinka.

ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY🏭
Rozpoczęliśmy projekt, którego celem jest przygotowanie dokumentacji dla inwestycji dot. rozbudowy istniejącego zakładu przemysłowego w woj. podkarpackim. Inwestycja dot. dołączenia do istniejącego zakładu nowej linii, z uwagi na charakter zakładu niezbędnym jest uzyskanie decyzji środowiskowej.


Kończąc podsumowanie roku 2023 r. chcielibyśmy również wspomnieć o wymiarach naszej działalności poza realizacją projektów, które w zaufaniu powierzacie nam Państwo.
W 2023 r. zostałam powołana zarządzeniem nr 22/2022/K Rektora Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu do Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na nowopowstałym Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu na kadencję do 2025 roku. To dla mnie wyjątkowe wyróżnienie i radość, że mogę podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem.

Nawiązanie współpracy z firmą SGS pozwoliło, na rozwój inwestycji kluczowych, szalenie potrzebnych w naszym kraju tj. realizacji inwestycji odnawialnych na gruntach zdegradowanych.

Chciałabym serdecznie podziękować za współprace w 2023 r. moim Pracownikom i Współpracownikom, którzy z pełnym zaangażowaniem i przyrodniczym sercem, dumnie realizowali projekty na terenie całego kraju.

Raz jeszcze dziękuje moim Klientom, z którymi mieliśmy zaszczyt współpracować w 2023 r., dziękuje za Państwa zaufanie i możliwość realizacji projektów, dzięki otrzymanym referencjom wiem, że stanęliśmy na wysokości zdania!

Co przyniesie nam 2024 rok? Już dziś wiemy, że pierwszy kwartał będzie obfitował w liczne projekty OZE, nieustannie prowadzimy monitoringi przyrodnicze oraz inwentaryzacje przyrodnicze. Będziemy wspierać Państwa jak zawsze dobrym słowem, radą oraz naszą środowiskowo – przyrodniczą wiedzą.

Zapraszamy do współpracy z INVESTNATURE w 2024 r.
Kinga Frąc

LinkedIn

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Podsumowanie 2023 r.

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Podsumowanie 2023 r.

Formularz kontaktowy

Napisz do nas