loader image
Przejdź do treści

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Szczegóły projektu

Rodzaj inwestycji: budowa farmy fotowoltaicznej

Moc instalacji: 20 MW

Lokalizacja: województwo lubelskie

Dokumentacja: Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z jedną wizją przyrodniczą w terenie

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Dla farmy fotowoltaicznej

Celem projektu było wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami.

W ramach projektu wykonano rozszerzoną Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeprowadzono jedną wizję przyrodnicza
w terenie dla inwestycji dot. budowy farmy fotowoltaicznej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydane bez konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Czas uzyskani a decyzji to 3 miesiące.

 

Zdjęcia poglądowe

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Formularz kontaktowy

Napisz do nas