loader image
Przejdź do treści

Screening środowiskowo – przyrodniczy wraz z elementami analizy społecznej dla przyszłej budowy farmy fotowoltaicznej

Szczegóły projektu

Rodzaj inwestycji: budowa farmy fotowoltaicznej

Powierzchnia planowanej inwestycji: 70 ha

Lokalizacja: województwo dolnośląskie

Dokumentacja: Screening środowiskowo – przyrodniczy wraz z elementami analizy społecznej oraz jedną wizją przyrodniczą w terenie

Screening środowiskowo- przyrodniczy

Dla farmy fotowoltaicznej

Celem screeningu środowiskowo- przyrodniczego z elementami analizy społecznej jest przedstawienie szans, możliwości i warunków uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przyszłej budowy farmy fotowoltaicznej, a także wskazanie ewentualnych zagrożeń i ryzyk.

W ramach dokumentacji przeprowadzono również jedną wizję przyrodniczą (zoologiczną i botaniczną) w terenie wykonaną przez spec. ds. ochrony przyrody.

Zdjęcia poglądowe

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Screening środowiskowo – przyrodniczy wraz z elementami analizy społecznej dla przyszłej budowy farmy fotowoltaicznej

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Screening środowiskowo – przyrodniczy wraz z elementami analizy społecznej dla przyszłej budowy farmy fotowoltaicznej

Formularz kontaktowy

Napisz do nas