loader image
Przejdź do treści

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Szczegóły projektu

Rodzaj inwestycji: budowa farmy fotowoltaicznej

Powierzchnia planowanej inwestycji: 1,5 ha

Lokalizacja: województwo mazowieckie

Dokumentacja: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jedną wizją przyrodniczą w terenie oraz analizą akustyczną

Przygotowanie

Raportu OOŚ

Celem projektu było przygotowanie Raportu OOŚ wraz z wizją przyrodnicza w terenie.

W ramach opracowania przygotowano szczegółowy Raport OOŚ uzupełniony o jedną wizję przyrodniczą w terenie oraz o wykonanie szczegółowej analizy akustycznej. Przeprowadzona analiza akustyczna nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Zdjęcia poglądowe

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Formularz kontaktowy

Napisz do nas