loader image
Przejdź do treści

Screening środowiskowo – przyrodniczy wraz z elementami analizy społecznej dla przyszłej budowy farmy wiatrowej

Szczegóły projektu

Rodzaj inwestycji: budowa farmy fotowoltaicznej

Powierzchnia planowanej inwestycji: 1,5 ha

Lokalizacja: województwo mazowieckie

Dokumentacja: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jedną wizją przyrodniczą w terenie oraz analizą akustyczną

Cel

Screeningu środowiskowo- przyrodniczego

Celem screeningu środowiskowo- przyrodniczego z elementami analizy społecznej jest przedstawienie szans, możliwości i warunków uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przyszłej budowy farmy wiatrowej, a także wskazanie ewentualnych zagrożeń i ryzyk.

W ramach dokumentacji przeprowadzono również jedną wizję przyrodniczą (zoologiczną i botaniczną) w terenie wykonaną przez spec. ds. ochrony przyrody.

Zdjęcia poglądowe

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Screening środowiskowo – przyrodniczy wraz z elementami analizy społecznej dla przyszłej budowy farmy wiatrowej

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Screening środowiskowo – przyrodniczy wraz z elementami analizy społecznej dla przyszłej budowy farmy wiatrowej

Formularz kontaktowy

Napisz do nas